Proximus: Integracja informacji.

W wyniku dalszej konsolidacji firmy Proximus S.A. z Grupą INDATA i realizacji przyjętej strategii, działalność spółki Proximus S.A. będzie kontynuowana w spółce INDATA Cities S.A. oraz INDATA Utilities S.A. W spółce INDATA Utilities S.A. konsolidowane są wszystkie kompetencje oraz zasoby dla sektora utilities. Natomiast spółka INDATA Cities S.A. jest skoncentrowana na obsłudze sektora samorządowego.